2015_04_23_277Защото той сам изработва хормона на узряването, без участие на майчиното растение. Яко , а!

Узряването на плодовете и зеленчуците става под действието на етилена. Този природен растителен хормон бил открит през 1912 г. от руския ботаник Дмитрий Нелюбов. Тъй като газът се изработва от самия плод, не е задължително плодът да виси на клона. Откъснатият плод може да дозрее дори по-бързо от неоткъснатия, защото при недостиг на влага отделянето на етилен се засилва.

А ако сред зелените плодове или зеленчуци се сложи поне един зрял, то дозряването ще започне още по-
бързо — той отделя повече етилен от зеления плод. Често зеленчуците и плодовете се откъсват недозрели и зреят по пътя към кварталните магазинчета и пазари. За това в превозните средства са оборудвани специални кабини, в които дозирано се подава етилен. Така около 95% от плодовете, продавани в Европа през зимните месеци, преминават обработка в такива камери.
difference-between-ripe-and-unripe-fruits_2

Междувременно същият този етилен предизвиква гниене на вече узрелите плодове. За да се запази по-дълго зрелият плод, се използва 1-метилциклопропен — газ, блокиращ действието на етилена.

Намери ме в