Защото телефонът и калкулаторът имат различни прародители 🙂

Телефонът с бутони и калкулаторът са произлезли от различни апарати, затова техните клавиатури се различават. Когато в началото на 1960-те години стана възможно тоналното набиране на телефонен номер, обикновеният телефонен диск, където цифрите се увеличаваха отгоре надолу, беше заменен с бутони.

Но възникна въпросът: в какъв ред да се наредят, за да не усети потребителят психологически дискомфорт при преминаване на новия апарат? Пробвали и така, и иначе, поставяли бутоните и на два реда, и в кръг, докато накрая не се спрели на съвременния вариант на клавиатурата, в който цифрите, разположени в три реда, нарастват отгоре надолу и завършват с нула, както и на дисковия телефон.

А електронният калкулатор е произлязъл от механичните сметачни машини и касовите апарати, при които нямало диск за въвеждане на цифрите: тук цифрите били разположени на бутоните отдолу нагоре — от нулата до деветката. При това се спрели пак на триредовата конструкция на клавиатурата, защото тя осигурявала най-компактно разположение на бутоните на устройството и позволявала да се набират големи цифрови масиви с пръстите на едната ръка без допълнителни движения на китката.

Намери ме в