Зимата във Варна

Колко красиво става всичко, щом зимата настъпи и покрие всичко с бялата си мантия. Мръсотията изчезва, скриват се бoклуците, дупките по улиците, уличните кучета, дори хората. Остават само тишина и леда… Ах леда! Зимата във ВарнаЗимата във ВарнаЗимата във ВарнаЗимата във Варна

Намери ме в