Ако сте си мислили, че картата на света изглежда по един и същ начин, и че не може да бъде променена, сте се объркали. Оказва се, че всеки народ по света има свое различно виждане за това, как трябва да изглежда световната карта.Карти на света - различни гледни точки

Сигурно си спомняте картата по география, която дълга сте съзерцавали в кабинета по география.

Карта на света

И тази също

Карти на света

Вероятно, повечето от вас дори не могат да си представят как би могъл да изглежда света по различен начин, но когато видите карта като долната, представата за заобикалящата ни среда малко се променя.

Карта на света

Може би така американците виждат света. Когато показах този карта на един приятел, който живее в Ню Йорк. Той каза, че такива са картите в техните училища. Сподели също, че когато е попитал учителя защо картата е такава, той се е учудил на въпроса му и отговорил: “И какво не е наред с нея?”

Може би  и американците се изненадат да видят европейските карти, където САЩ не се намира в центъра.

Карти на света

Картата на света, която се ползва в Австралия. По една или друга причина Антарктика липсва на нея.

Карта на Австралия

На следващата карта има Антарктика, но не ви ли изглежда, че е пречупена на погледа на Алиса в страната на чудесата? 🙂

Карта на света Австралия

Това е карта на света, която се използва  в Южна Африка. Като че ли на тях също не им харесва Антарктика. 🙂  Наистина, защо да слагат бели петна на картата 🙂

Карта на света - Южна Африка

Ето я и Китайската световна карта. И китайците , както и всички останали поставят страната си в центъра на света.

Карта на света - КитайКарта на света

Това е френската визия за картата на света, която е доста интересна . На нея са изобразени различните народи и тяхното нестоположение на планетата.

Карта на света - Франция

Ето още една такава карта на коя реалните географски контури, (които сме свикнали да виждаме) са малко изкривени, но въпреки това дава пердстава за мащаба на страните.

Карта на света

Намери ме в