Знаме на Бразилия
Замислял ли си се някога какво символизира бразилския флаг? Не, не е футболна топка, не е и планета. А какво ли е тогава?

Няколко столетия Бразилия влизала в състава на португалската колониална империя и използвала държавните символи на метрополията или личната символика на преките представители на монарха. През 1815 г. Бразилия получила нов статус, станала част от Обединено кралство на Бразилия, Португалия и Алгарве. На новия държавен флаг неин символ била небесна сфера, в която бил вписан португалският кралски герб.

Знаме на Бразилия

На 7 септември 1822 г. Бразилия станала независима. Нейният нов флаг бил създаден по ескизите на френския художник Жан Батист Дебре. Двата основни цвята на флага — зелено (фон) и жълто (ромб) — означавали две кралски династии: Браганса и Хабсбургите, към които принадлежали първият бразилски император Педро I и неговата съпруга дона Леополдина. Вътре в ромба се намирал щит с изображение на небесния глобус и кръста на португалския орден на Христа — тези два елемента били заимствани от колониалната символика. Синя лента с 11 звезди, символ на провинциите, опасвала небесната сфера с кръста. Щитът бил увенчан с императорската корона. От двете страни били разположени клончета тютюн и кафе, представляващи най-важните продукти на бразилския износ. С малки изменения този флаг просъществувал до провъзгласяването на Бразилия за република на 15 ноември 1889 г.

Още на 19 ноември временното правителство издало декрет, определящ символиката на новия флаг. В него особено се подчертавало, че смяната на режима не бива да означава скъсване с миналата история на Бразилия. Затова решили да се запази композиционното решение на флага — зелено поле с вписан в него жълт ромб. А небесната сфера била изобразена по нов начин. Авторът на проекта, Раймундо Тейшера Мендес, замислил да я представи не във вид на глобус, а във вид на карта на звездното небе на ширината на Рио де Жанейро на сутринта в деня, когато била провъзгласена републиката. Броят на изобразените звезди (в съзвездията на Южния Кръст, Южния Триъгълник и Скорпион) съответствал на броя щати в Бразилия.

Знаме на Бразилия

Наистина, около това изображение се разгоряла сериозна дискусия. Проблемът бил, че положението на звездите на тази небесна сфера било представено в отразен вид, сякаш наблюдателят се намирал не на Земята, а в космоса. В резултат бил намерен компромис: тъй като от композиционна гледна точка проектът се оказал много удачен, решили да не променят разположението на звездите на флага, а само да направят уговорката откъде се открива подобен изглед.

Зеленото поле, жълтият ромб и небесната сфера останали традиционни елементи на флага, но девизът «Ред и прогрес», начертан на бялата лента, пресичаща синята сфера със звездите, бил нов елемент — своеобразна препратка към идеите на френския философ Огюст Конт, който вярвал в безграничните сили на човека и тържеството на разума.

Съвременното тълкуване на значението на цветовете на националния флаг вече не е свързано с хералдическата традиция на XIX век. Зеленият цвят олицетворява природата на страната, нейните огромни гори, жълтият — богатството на земните й недра, синият — безоблачното небе, а белият, създаден от всички цветове на спектъра — мира. Денят 19 ноември, през който бил приет декретът за флага, сега е национален празник.

Намери ме в