EZOKЕвропейската здравноосигурителна карта е безплатна карта, която в случай на нужда ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.

Картата се издава от НЗОК, като на сайта може да получите повече информация за заявлението и пунктувете за подаване на документите – http://www.nhif.bg/web/guest/227 

Европейската здравноосигурителна карта не замества пътническата застраховка. Тя не покрива частно здравно обслужване или разходи като полет за връщане у дома или изгубени/откраднати вещи,

  • не покрива разходите ви, ако пътувате в чужбина специално с целполучаване на лечение,
  • не гарантира безплатно обслужване. Тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна, услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.

От скоро е налично и приложението за мобилни телефони за използване на европейската здравноосигурителна карта в 28-те държави-членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Приложението от съставено от обща информация за картата, телефони за спешни повиквания, лечения и разходи, които се покриват, как да поискате възстановяване на заплатени суми и към кого да се обърнете, ако сте загубили картата си.

Европейската здравно осигурителна карта може да бъде свалена от Itunes, Google Playstore и Windows Phone Store.  

Намери ме в